Nieuwbouw Amersfoort

Inschrijfvoorwaarden Wonen in Forza!!

Het (online) inschrijfformulier

 

 • Let op: Je ontvangt, per email, een bevestiging van de (online)inschrijving. Indien je geen bevestiging heb ontvangen, dan is je inschrijfformulier niet in goede orde ontvangen en verzoeken wij je vriendelijk het inschrijfproces nogmaals te doorlopen;
 • Indien een inschrijfformulier ingezonden wordt na sluitingsdatum van inschrijving, zal deze niet meegenomen worden in de eerste ronde van toewijzing;
 • De inschrijving sluit op vrijdag 29 januari 2021 om 17.00 uur;
 • Het invullen van het inschrijfformulier is vrijblijvend voor de inschrijver en verplicht de verkopende partij ook niet tot het toewijzen van een woning aan een bepaalde inschrijver;
 • Per toekomstig huishouden kan maximaal één (1) inschrijfformulier ingeleverd worden. Dit betekent ook dat de tenaamstelling van de eventuele koopovereenkomst gelijk zal zijn aan de tenaamstelling van het inschrijfformulier. Eventuele mede-kopers moeten derhalve worden vermeld op het inschrijfformulier;
 • Wil je de inschrijving aanpassen (bijvoorbeeld omdat je een ander voorkeursnummer wilt doorgeven)? Vul het inschrijfformulier dan nogmaals in. Wij hanteren alleen het meest recent ingevulde formulier bij de toewijzing van de woningen.

 

Toewijzingsprocedure woningen

 • Het verkoopteam wijst na de (sluiting van de) inschrijfperiode de woningen toe aan de kandidaten;
 • Voor de toewijzing wordt per bouwnummer bekeken hoeveel kandidaten dat bouwnummer hebben gekozen als 1e voorkeur. Bij meerdere kandidaten, zal de woning willekeurig door het verkoopteam worden toegewezen aan één kandidaat. Op deze wijze worden alle bouwnummers behandeld. Indien een bouwnummer niet kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer als 1e voorkeur heeft opgegeven, wordt – op gelijke wijze – bekeken of het bouwnummer kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer heeft opgegeven als 2e voorkeur. Indien dat niet lukt zal worden gekeken naar 3e, 4e, 5e…etc. voorkeur;
 • Indien een bouwnummer aan een kandidaat is toegewezen, wordt de kandidaat benaderd door de verkopend makelaar voor een verkoopgesprek;
 • Indien aan een kandidaat (voorlopig) geen bouwnummer kon worden toegewezen, ontvangt kandidaat daarvan een bericht. Mocht alsnog een bouwnummer – conform toewijzingsprocedure- beschikbaar komen, dan wordt de kandidaat alsnog hierover benaderd;
 • Een toegewezen bouwnummer geeft een voorlopig recht op toewijzing of koop, waarbij verkopende partij zich het recht van definitieve gunning aan inschrijver voorbehoud op basis van een inschatting van de financiële goedheid van de inschrijver.

 

 

Zoekvenster sluiten